Primer SN

Sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Sản phẩm có thể được tạo màu bằng MAPECOLOR PASTE.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tỷ lệ trộn: TP. A : TP. B = 80 : 20.
Màu sắc của hỗn hợp: trung tính.
Dạng hỗn hợp: lỏng sệt.
Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m3): 1500.
Độ nhớt của hỗn hợp (mPa•s): 1200.
Thời gian sử dụng sau khi trộn: 30 phút.
Nhiệt độ thi công: từ +80C đến +350C.
Thời gian khô bề mặt không bám bụi ở +230C và 50% R.H.: 2-4 tiếng.
Thời gian cho phép lưu thông nhẹ ở +230C và 50% R.H.: 12 tiếng.
Thời gian đóng rắn hoàn toàn: 7 ngày.
Dụng cụ thi công: bay phẳng.
Lượng dùng: 0,3-0,6 kg/m2 cho mỗi lớp tùy thuộc vào đặc tính và độ thấm hút của bề mặt.
Đóng gói: bộ 20 kg:
– TP. A: 16kg;
– TP. B: 4 kg.

Giá: Liên hệ