Mapequick AFK 888

Phụ gia đông kết nhanh không chứa kiềm dùng cho bê tông phun.

Mapequick AFK 888 là phụ gia đông kết nhanh dạng lỏng không chứa kiềm được phát triển dựa trên gốc muối vô cơ và có thời gian đông kết rất nhanh, sử dụng cho bê tông phun.
Mapequick AFK 888 sử dụng được cho cả bê tông phun khô và bê tông phun ướt. Do không chứa kiềm, Mapequick AFK 888 không tạo ra phản ứng kiềm – cốt liệu, do vậy giúp giảm rủi ro do tắc nghẽn hệ thống nước thải trong quá trình thi công.
Các ứng dụng
– Gia cố bề mặt trong thi công hầm.
– Phun bê tông sửa chữa kết cấu hầm.
– Phun bê tông mác cao cho bê tông kết cấu hầm.
– Phun bê tông mác cao ( 40 MPa) cho bê tông vỏ hầm.
– Gia cố, ổn định đá và vách.

Lượng dùng
3-8 kg/100 kg xi măng.

Đóng gói
Mapequick AFK 888 đóng gói trong phuy 274 kg và bồn chứa 1288 kg. Đóng gói theo trọng lượng lớn hơn sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Giá: Liên hệ