Lamposilex

Vữa thủy lực khô và đóng rắn cực nhanh dùng trám các lỗ rò rỉ nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Dạng sản phẩm: bột mịn.
Thời gian công tác ở +200C: khoảng 1 phút.
Bảo quản: 12 tháng.
Tỷ lệ trộn: 100 g LAMPOSILEX trộn với 28 g nước.
Nhiệt độ tối thiểu khi thi công: +50C.
Lượng dùng: 1,8 kg/dm3 cho mỗi lỗ cần trám.
Đóng gói: thùng 5 kg.

Tài liệu kỹ thuật

436.000