• Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Adesilex P10

  0 out of 5

  Adesilex P10

  Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng với tính năng chống trượt trên bề mặt thẳng đứng và có thời gian thi công kéo dài dùng cho gạch mosaic thủy tinh, gạch ceramic và đá marble (độ dày lớp vữa lên đến 5 mm).

  Adesilex P10 đạt chứng nhận ITT số 25080061/Gi (TUM) được cấp bởi phòng thí nghiệm Technische Universität München (Đức) và chứng nhận ITT số 2008-B-2749/13 và 2008-B-2749/16 được cấp bởi viện MPA Dresden (Đức).
  Adesilex P10 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899:2008 và ISO 13007:2005.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
  Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: trên 8 tiếng.
  Thời gian mở: ≥ 30 phút.
  Thời gian chít mạch:
  – cho tường: 4-8 tiếng;
  – cho sàn: 24 tiếng.
  Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: sau 24 tiếng.
  Thời gian cho phép sử dụng: sau 14 ngày.
  Màu sắc: trắng.
  Dụng cụ thi công: bay số 4, số 5 hoặc số 6.
  Tiêu chuẩn EMICODE: EC1 R Plus – Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp.
  Bảo quản: 12 tháng.
  Lượng dùng: 2-5 kg/m2.
  Đóng gói: bao 25 kg.

  Tài liệu kỹ thuật

  506.000
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Adesilex P9

  0 out of 5

  Adesilex P9

  Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng với tính năng chống trượt trên bề mặt thẳng đứng và có thời gian thi công kéo dài dùng cho gạch ceramic và vật liệu đá (độ dày lớp vữa lên đến 5 mm).

  Adesilex P9 đạt chứng nhận ITT số 25050141/Gi (TUM) và số 25080230/Gi (TUM) được cấp bởi phòng thí nghiệm Technische Universität München (Đức) và chứng nhận ITT số 1220.1/10/R03 NPU; 1220.3/10/R03 NPU; 1220.2/10/R03 NPU và 1220.4/10/R03 NPU được cấp bởi viện ITB Katowice Institute (Ba Lan).

  Adesilex P9 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899:2008 và ISO 13007:2005.

   

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: trên 8 tiếng.

  Thời gian mở: ≥ 30 phút.

  Thời gian chờ chít mạch:

  – cho tường: 4-8 tiếng;

  – cho sàn: 24 tiếng.

  Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: sau 24 tiếng.

  Thời gian cho phép sử dụng: sau 14 ngày.

  Màu sắc: xám và trắng.

  Dụng cụ thi công: bay số 4, số 5 hoặc số 6.

  Tiêu chuẩn EMICODE: EC1 R Plus – Hàm lượng

  chất hữu cơ bay hơi rất thấp.

  Bảo quản: 12 tháng.

  Lượng dùng: 2-5 kg/m2.

  Đóng gói: bao 5 và 25 kg.

  Tài liệu kỹ thuật

  109.000358.000
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Isolastic 50

  0 out of 5

  Isolastic 50

  Phụ gia latex tăng cường khả năng đàn hồi cho vữa ốp lát gốc xi măng.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
  KERABOND T / ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50:
  Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: 8 tiếng.
  Thời gian mở: > 30 phút.
  Thời gian chờ chít mạch:
  – cho tường: 4-8 tiếng;
  – cho sàn: 24 tiếng.
  Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 tiếng.
  Thời gian cho phép sử dụng: sau 14 ngày.
  Khả năng đàn hồi theo EN 12002: khả năng đàn hồi loại S1.
  Dụng cụ thi công: bay số 4, 5 hoặc 6.
  Bảo quản: 24 tháng. Tránh sương giá.
  Lượng dùng: 0,6-1,6 kg/m2 tùy thuộc vào kích thước gạch.
  Đóng gói: can 25 kg.

  Tài liệu kỹ thuật

  1.720.000
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Kerabond T

  0 out of 5

  Kerabond T

  Vữa ốp lát gốc xi măng, với tính năng chống trượt trên bề mặt thẳng đứng dùng cho gạch ceramic và đá ốp lát (độ dày lớp vữa lên đến 5 mm).

  Kerabond T đạt chứng nhận ITT số 25050176-1/Gi (TUM) và số 25080238/Gi (TUM) được cấp bởi phòng thí nghiệm Technische Universität München (Đức) và chứng nhận ITT số 1220.8/10/R03 NPU; 1220.10/10/R03 NPU; 1220.9/10/R03 NPU và 1220.4/10/R03 NPU được cấp bởi viện ITB Katowice Institute (Ba Lan).
  Kerabond T đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899:2008 và ISO 13007:2005.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
  Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: trên 8 tiếng.
  Thời gian mở: 20 phút.
  Thời gian chờ chít mạch:
  – cho tường: 4-8 tiếng;
  – cho sàn: 24 tiếng.
  Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: sau 24 tiếng.
  Thời gian cho phép sử dụng: sau 14 ngày.
  Màu sắc: xám.
  Dụng cụ thi công: bay số 4, số 5 hoặc số 6.
  Tiêu chuẩn EMICODE: EC1 R Plus – Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp.
  Bảo quản: 12 tháng.
  Lượng dùng: 2-6 kg/m2 hoặc hơn (tùy thuộc vào kích thước gạch, đá).
  Đóng gói: bao 25 kg.

  Tài liệu kỹ thuật

  295.000
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Keraset

  0 out of 5

  Keraset

  Vữa ốp lát gốc xi măng dùng cho gạch ceramic và đá ốp lát (độ dày lớp vữa lên đến 5 mm).

  Keraset đạt chứng nhận ITT số 71230101.101 (SFV) được cấp bởi phòng thí nghiệm Säurefliesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Đức) và chứng nhận số 25080231/Gi (TUM) được cấp bởi phòng thí nghiệm Technische Universität München (Đức) chứng nhận ITT số 2008-B-2749/01 và 2008-B-2749/04 được cấp bởi viện MPA Dresden (Đức).
  Keraset đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899:2008 và ISO 13007:2005.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
  Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: Trên 6-8 tiếng.
  Thời gian mở: 20 phút.
  Thời gian chờ chít mạch:
  – cho tường: 3-6 tiếng;
  – cho sàn: 24 tiếng.
  Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: sau 24 tiếng.
  Thời gian cho phép sử dụng: sau 14 ngày.
  Màu sắc: xám và trắng.
  Dụng cụ thi công: bay số 4, số 5 hoặc số 6.
  Tiêu chuẩn EMICODE: EC1 R Plus – Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp.
  Bảo quản: 12 tháng.
  Lượng dùng: 2-15 kg/m2 hoặc hơn (tùy thuộc vào kích thước gạch, đá).
  Đóng gói: bao 5 và 25 kg.

   

  Tài liệu kỹ thuật

  88.000337.000
 • Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  Planicrete SP

  0 out of 5

  Planicrete SP

  Phụ gia latex đa dụng dùng cho vữa thông thường và vữa kết dính gốc xi măng.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
  Dạng sản phẩm: lỏng sệt.
  Dụng cụ thi công: bay số 4, 5 hoặc 6.
  Bảo quản: 12 tháng.
  Lượng dùng:
  – cho lớp lót kết dính/lớp bả trát: 0,3 kg/m2;
  – cho lớp láng nền hoặc trát tường: 1 kg/m2/20 mm chiều dày;
  – cho vữa ốp lát gạch: tùy thuộc vào kích thước của gạch.
  Đóng gói: can 5 và 25 kg.

  Tài liệu kỹ thuật

  348.0001.478.000